Pagpupugay sa ika-8 Kongreso ng SCAP

Magkatali ang kasaysayan at mahaba na ang pinagsamahan ng Student Council Alliance of the Philippines (SCAP) at ng Akbayan! Youth (A!Y).

Ang SCAP ay pormal na nabuo noong 1996, kasabay ng inisyal na pagbubuo sa A!Y. Ang pinaka-una o founding chair ng SCAP si Comm. Percy Cendaña ay na nakaukit na sa kasaysayan ng UP Student Council at ng Partidong Akbayan, as the first avowed gay Chairperson of UP SC and Akbayan Party.

Kagaya ni Percy, ang SCAP at A!Y ay patuloy na hinahamon at binabasag ang mapanikil na limitadong pananaw ukol sa kasarian, ng pagiging babae o miembro ng LGBT, pagkatao at pagkamamayan.

Student Council Alliance of the Philippines (SCAP)

8th National Congress of the Student Council Alliance of the Philippines.

Samantalang, ang inyong pangkasalukuyang tagapangulo sa SCAP, si Comm. Gio Tingson, na kasama ang iyong Secretary General Gibby Gorres, ay karangalan din sa amin na kabilang sa mga hanay lider ng A!Y. Mula sa matagal nang naipundar ng SCAP, ay dinala ng kasalukuyang liderato ang SCAP sa rurok ng tagumpay, at inaasan natin na magigi itong serye ng multiple orgasms (halaw sa biology), o series of peaks na kagaya sa Himalayas at Cordilleras (halaw sa geography).

Samakatwid, cheers para sa multiple orgasms at multiple peaks! Arangkada SCAP!

Sa tingin ko, natural lamang ang pagsasamang ito sa pagitan ng SCAP at A!Y. Dahil parehong katangian ng mga mahuhusay at tunay na lider estudyante at kabataan ang pagiging matalas na mapanuri, kung matalas ang iyong pag-aanalisa at batay sa iyong progresibong prinsipyo, hindi malabo na ang iyong conclusion ay ang pag-sali, hindi sa alin pa mang organisasyon o partido, kundi sa SCAP at A!Y.

Ang SCAP at A!Y ay umaakit at tinatangkilik ng magagaling at progresibong student leaders na may pagmamahal sa bansa.

Tama lamang na ang SCAP na ngayon ang pinaka-malawak na hanay ng mga student leaders!

Sa kasalukuyan, isa sa pangunahing problema ng bansa ay ang sobrang laki ng populasyon at ang kahirapan, kaakibat ang mataas na bilang ng maternal deaths at teenage pregnancy. Samantalang humigit umabot sa 40 hanggang 50% ng mga menor na kabataan (edad 15-17), ang okay lang or nakaranas na ng pakikipagtalik o premarital sex, pinaka mataas ang bilang sa hanay ng estudyante, ay mahigpit parin ang pagtutol at pagbibingibingihan ng isang maimpluwensyang sector. Taliwas ito sa mahigit 80% ng kabataan na nagsasabi na kailangan nila ang angkop na sexual education.

Tugon dito, hindi na kaila sa inyo, na magkasama at magkasanib pwersa ang A!Y at SCAP, kasama ang marami pang ibang grupo, sa pagsusulong ng Reproductive Health (RH) Bill.

Samakatwid, cheers ulit at tungo sa mas pinalupit na pagkilos ng SCAP at A!Y para isulong ang RH Bill sa Congreso!

Sa parehong pagkakataon rin ng pakikiisa sa api sa lipunan, namulat at naging aktibista ang maraming student leaders sa buong bansa, sa pakikilahok sa pakikibaka ng Sumilao Farmers, at ng marami pang grupo ng magsasaka, para sa kanilang lupa at mas pina-igting na repormang pang-agraryo. Ang Sumilao March at ang pagsulong sa Comprehensive Agrarian Reform Program – Extension with Reforms (CARPER) ang siyang nagpayabong ng aktibismo ng maraming mga student leaders, kagaya ng inyong tagapangulong si Gio Tingson.

Sa Sumilao March at sa pagsulong ng CARPER, magkakapit-bisig din po ang A!Y at SCAP.

Marami pang halimbawa. Ang STRAW, ang FTV, ang laban sa Contratualization, ang pagsulong ng reporma sa Sin Tax, at pagsulong ng dialogo para sa kapayapaan, ang pangagalaga kay inang kalikasan, ang paggiit ng hustisya at katotohanan laban sa lumang corrupt na administrasyon, at pag-impeach sa Chief Justice.

May mga pinagtagumpayan na tayo, marami pa tayong ilalaban!

Lahat po ng mga ito ay mahihirap at malulupit na hamon na sinuong natin. Pero lahat po ito ay nagmumula at tumutugon sa ating suring panlipunan at sa pagnanasang pagbutihin ang kalaganyan ng ating mamamayan at inang bayan.

Sa aming banda po, ito ay tinatawag naming Magandang Laban!

Cheers para sa patuloy na pagsasama para sa Magandang Laban!

Mabuhay po kayo sa Student Council Alliance of the Philippines!

———————-
* Mensahe ng Pagpupugay at Pakikiisa mula sa Tagapangulo ng Akbayan Youth Marlon Cornelio, para sa ika-8 Kongreso ng Student Council Alliance of the Philippines. 1 June, 2012. Cebu City Hall, Cebu City.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s