Akbayan Partylist 117: Panalo ang Mamamayan

Video

Akbayan Partylist seryosong nagtatrabaho para sa mamamayan!

Advertisements